Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Budowa 8 przydomowych oczyszczalni ścieków i 4 stacji uzdatniania wody dla nieruchomości zlokalizowanych w m. Dąbrówka - Gmina Orzysz

2018-10-17 20:11 - Dodanie nowej wiadomości: PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP 3/2018

2018-11-02 13:27 - Przesunięto termin składania ofert

2018-11-07 22:45 - Zmieniono zakres poprzez dodanie 1 SUW i przesunięto termin składania ofert. Uzupełniono dokumentację

2018-11-07 22:46 - Edycja wiadomości Budowa 8 przydomowych oczyszczalni ścieków i 4 stacji uzdatniania wody dla nieruchomości zlokalizowanych w m. Dąbrówka - Gmina Orzysz

2018-11-15 21:41 - poprawiono datę

Przejdź do wiadomości