Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

WYZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

WYZNACZENIE

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Stosownie do treści art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. Nr 1000 ze zm.) informuję, że w Zakłądzie Usług Komunalnych Spółłka gminy w Orezyszu Sp. z o.o.

na inspektora ochrony danych osobowych wyznaczony został Pan Maciej Żołnowski.

Z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

Data powstania: poniedziałek, 5 paź 2020 13:16
Data opublikowania: poniedziałek, 5 paź 2020 13:17
Opublikował(a): Grzegorz Sobotka
Zaakceptował(a): Grzegorz Sobotka
Artykuł był czytany: 5667 razy

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze

środa, 25 wrz 2019 13:56
procedurze dotyczącej wyboru wykonawcy na „pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją „rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej aglomeracji Orzysz”

ZAPYTANIE OFERTOWE

piątek, 13 wrz 2019 20:50
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją „rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej aglomeracji Orzysz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

poniedziałek, 26 sie 2019 11:38
w postępowaniu przetargowym dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego o masie całkowitej do 3,5 ton

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

wtorek, 13 sie 2019 14:07
Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego o masie całkowitej do 3,5 ton.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

piątek, 2 sie 2019 12:35
w Zadaniu nr 1 - Budowa wodociągu i kanalizacji Sanitarnej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Mikosze w Gminie Orzysz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

poniedziałek, 22 lip 2019 14:58
w Zadaniu nr 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grądy – gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

poniedziałek, 22 lip 2019 14:53
w Zadaniu nr 2 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do plaży Miejskiej przy ul. Leśnej w Orzyszu z przepompownią ściekową oraz wewnętrzną instalacją ENN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 7 maj 2019 11:34
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej aglomeracji Orzysz

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

piątek, 16 lis 2018 12:14
na budowę 8 przydomowych oczyszczalni ścieków i 5 stacji uzdatniania wody dla nieruchomości zlokalizowanych w m. Dąbrówka - Gmina Orzysz

Budowa 8 przydomowych oczyszczalni ścieków i 4 stacji uzdatniania wody dla nieruchomości zlokalizowanych w m. Dąbrówka - Gmina Orzysz

środa, 17 paź 2018 20:02
NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 16 listopada 2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

piątek, 23 lut 2018 09:21
w postępowaniu przetargowym na dostawę materiałów budowlanych

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 19 lut 2018 12:47
w postępowaniu przetargowym na dostawę materiałów budowlanych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

piątek, 9 lut 2018 17:51
Dostawa materiałów budowlanych

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

czwartek, 8 lut 2018 10:37
na dostawę materiałów budowlanych na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej PZP

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

czwartek, 1 lut 2018 11:36
w postępowaniu przetargowym na dostawę materiałów budowlanych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

środa, 24 sty 2018 15:16
Dostawa materiałów budowlanych

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

środa, 10 sty 2018 12:13
ofertowe na opracowanie taryf na wodę i ścieki dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2018-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

poniedziałek, 11 gru 2017 15:01
na opracowanie taryf na wodę i ścieki dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2018-2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

wtorek, 14 lis 2017 14:23
na modernizację przepompowni ścieków w Okartowie.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

poniedziałek, 6 lis 2017 12:13
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją „budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

piątek, 3 lis 2017 13:47
w postępowaniu przetargowym na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz

ZAPYTANIE OFERTOWE

wtorek, 24 paź 2017 11:16
pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją „budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz

ZAPYTANIE OFERTOWE

wtorek, 24 paź 2017 11:02
modernizację przepompowni ścieków w Okartowie

UNIEWAŻNIENIE

wtorek, 24 paź 2017 10:40
zapytania ofertowego na modernizację przepompowni ścieków w Okartowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 10 paź 2017 13:19
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz.

ZAPYTANIE OFERTOWE

poniedziałek, 2 paź 2017 09:33
na modernizację przepompowni ścieków w Okartowie

UNIEWAŻNIENIE

poniedziałek, 2 paź 2017 09:31
zapytania ofertowego na modernizację przepompowni ścieków w Okartowie.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

poniedziałek, 25 wrz 2017 13:00
w postępowaniu przetargowym na część 1 na rozbudowę oczyszczalni ścieków

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

wtorek, 19 wrz 2017 16:06
w postępowaniu przetargowym na część 2 na rozbudowę SUW w Gminie Orzysz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

środa, 6 wrz 2017 12:58
w postępowaniu przetargowym na rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę SUW w Gminie Orzysz

Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa SUW w Gminie Orzysz

piątek, 25 sie 2017 16:10
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

środa, 12 lip 2017 11:29
na udzielenie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji dofinansowanej ze środków z PROW 2014-2020 pn. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z HYDROFORNIĄ W M. DĄBRÓWKA GMINA ORZYSZ

ZAPYTANIE OFERTOWE

wtorek, 4 lip 2017 07:05
UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DOFINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW Z PROW 2014-2020 PN. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z HYDROFORNIĄ W M. DĄBRÓWKA GMINA ORZYSZ

Ponowne ogłoszenie o dostawie jednego samochodu ciężarowego do 3,5 t wraz z zabudową typu wywrotka oraz opcją leasingu operacyjnego na 5 lat

środa, 7 cze 2017 10:56
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego samochodu ciężarowego do 3,5 t wraz z zabudową typu wywrotka oraz opcją leasingu operacyjnego na 5 lat.

Ponowne ogłoszenie o dostawie jednego samochodu ciężarowego do 3,5 t wraz z zabudową typu wywrotka oraz opcją leasingu operacyjnego na 5 lat

środa, 31 maj 2017 09:04
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego samochodu ciężarowego do 3,5 t wraz z zabudową typu wywrotka oraz opcją leasingu operacyjnego na 5 lat

Dostawa jednego samochodu ciężarowego do 3,5 t wraz z zabudową typu wywrotka oraz opcją leasingu operacyjnego na 5 lat

piątek, 26 maj 2017 11:27
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego samochodu ciężarowego do 3,5 t wraz z zabudową typu wywrotka oraz opcją leasingu operacyjnego na 5 lat

ZUK Orzysz Sp. z o.o. zaprasza ponownie do złożenia oferty cenowej na wykonanie otworu studziennego.

czwartek, 1 wrz 2016 14:15
Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o.o. zaprasza ponownie do złożenia oferty cenowej na wykonanie otworu studziennego nr 1 na terenie projektowanego ujęcia wody podziemnej w Dąbrówce na dz. o nr geod. 258/2, gmina Orzysz.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

środa, 6 kwi 2016 08:35
na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz

Prezes Zarzadu ZUK Sp. z o.o.

wtorek, 7 kwi 2015 13:25
mgr inż. Grzegorz Sobotka

Zakład Usług Komunalnych

poniedziałek, 21 lip 2003 12:10
Spółka Gminy - Spółka z o.o.