Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu

Zawiadomienie o wyborze

procedurze dotyczącej wyboru wykonawcy na „pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją „rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej aglomeracji Orzysz”

 

Informuję, że w procedurze prowadzonej w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie z rozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020  (MR/H 2014-2020/23 (3) 07/2017) oraz w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1145), prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12-250 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 5 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją „rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej aglomeracji Orzysz, wpłynęły 2 oferty, w tym 2  podlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Roman Stańczyk Ul. Koszarowa 15; 11 – 500 Giżycko

Streszczenie złożonych ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Kryterium cena – 90 pkt.

Termin płatności – 10 pkt.

Łączna ilość punktów

1

Pracowania Obsługi Inwestycji i BHP

Inż., Stanisław Sobolewski

Ul. Kajki 1 lok. 4A; 19  -300 Ełk

Oferta odrzucona

2

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „B.M.” Beata Moszyk

Ul. Różana 4; 11 – 500 Wilkasy

Oferta odrzucona

3

Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Roman Stańczyk

Ul. Koszarowa 15

11 – 500 Giżycko

90,00 pkt.

10 pkt.

90pkt.

4

Biuro Projektów inżynieryjnych
Sp. z o.o. Sp. K

Ul. Osuchowskiego 15

12 – 100 Szczytno

67,78 pkt.

10 pkt.

77,78 pkt.

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 25 wrz 2019 13:56
Data opublikowania: środa, 25 wrz 2019 13:58
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 4642 razy

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE

piątek, 13 wrz 2019 20:50
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją „rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej aglomeracji Orzysz
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

poniedziałek, 26 sie 2019 11:38
w postępowaniu przetargowym dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego o masie całkowitej do 3,5 ton
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

poniedziałek, 22 lip 2019 14:53
w Zadaniu nr 2 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do plaży Miejskiej przy ul. Leśnej w Orzyszu z przepompownią ściekową oraz wewnętrzną instalacją ENN
Czytaj całość

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

czwartek, 8 lut 2018 10:37
na dostawę materiałów budowlanych na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej PZP
Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE

poniedziałek, 11 gru 2017 15:01
na opracowanie taryf na wodę i ścieki dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2018-2020.
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

poniedziałek, 6 lis 2017 12:13
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją „budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz.
Czytaj całość

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

piątek, 3 lis 2017 13:47
w postępowaniu przetargowym na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz
Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE

wtorek, 24 paź 2017 11:16
pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją „budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 10 paź 2017 13:19
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz.
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

środa, 12 lip 2017 11:29
na udzielenie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji dofinansowanej ze środków z PROW 2014-2020 pn. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z HYDROFORNIĄ W M. DĄBRÓWKA GMINA ORZYSZ
Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE

wtorek, 4 lip 2017 07:05
UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DOFINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW Z PROW 2014-2020 PN. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z HYDROFORNIĄ W M. DĄBRÓWKA GMINA ORZYSZ
Czytaj całość