Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu Sp. z o.o.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

na modernizację przepompowni ścieków w Okartowie

Zamawiający Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12-250 Orzysz, ul. Wyzwolenia 5 NIP 849 000 80 29 zaprasza do złożenia oferty cenowej na modernizację przepompowni ścieków w Okartowie.

Procedura zamówienia prowadzona jest w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 poz.

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia przepompowni wraz z ich montażem.
  2. Przepompownia jest podłączona do prądu i posiada zasilanie.
  3. Obecnie na przepompowni funkcjonuje system GPS firmy Hydro Marko, nowy oferowany system musi być kompatybilny z już posiadanym przez Zamawiającego.
  4. Szczegółowy wykaz wyposażania określony został w złączniku nr 2 do zapytania.
  5. Dostarczony sprzęt powinien posiadać karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim oraz dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE).
  6. Wymagany okres gwarancji na dostarczony sprzęt wynosi min 24 miesiąc

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 9 tygodni.

Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w tymczasowej siedzibie Zamawiającego
tj. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SP.Z O.O.UL. WOJSKA POLSKIEGO 5; 12-250 ORZYSZ do dnia 09-10-2017r. do godz. 10.00

 

Szczegółowe warunki procedury oraz realizacji zamówienia zostały zwarte w zapytaniu ofertowym oraz złącznych do niego.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 2 paź 2017 09:33
Data opublikowania: poniedziałek, 2 paź 2017 09:41
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 21281 razy