Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu Sp. z o.o.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją „budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz.

Informuję, że w procedurze prowadzonej w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 poz. 459) oraz zachowaniem zasad konkurencyjności określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 13 stycznia 2017r w sprawie szczegółów warunków  i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej   
( Dz. U . z 2017r poz. 106).

prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12-250 Orzysz, ul. Wyzwolenia 5 na  pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją „budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz zostały złożone 4 oferty,  w tym żadna nie podlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożona przez Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Roman Stańczyk Ul. Królowej Jadwigi 18C/4 11-500 Giżycko za cenę 56 800 zł brutto.

 

Streszczenie złożonych ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Kryterium cena 90%

Termin płatności – 10%

SUMA

1

Biuro Projektów Inżynieryjnych Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Osuchowskiego 15

12 – 100 Szczytno

37,78 pkt.

10 pkt.

47,78 pkt.

2

KONSORCJUM:

1. HANIS Janina Nowakowska

Ul. Urszuli 37, 02 – 419 Warszawa

2. Powiernictwo Kordek Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek

Ul. Gdańska 47/31;

84 – 230 Rumia

52,16 pkt

10 pkt.

62,16 pkt.

3

Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa

„INSPEC” Sp. z o.o.

Ul. 1 Maja 6

10 – 118 Olsztyn

89,96 pkt.

10 pkt

99,96 pkt.

4

Projektowanie i Nadzór w Budownictwie

 Roman Stańczyk

Ul. Królowej Jadwigi 18C/4

11-500 Giżycko

90 pkt.

10 pkt.

100 pkt.

 

Data powstania: poniedziałek, 6 lis 2017 12:13
Data opublikowania: poniedziałek, 6 lis 2017 12:14
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 20932 razy