Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu Sp. z o.o.

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze

procedurze dotyczącej wyboru wykonawcy na „pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją „rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej aglomeracji Orzysz”

 

Informuję, że w procedurze prowadzonej w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie z rozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020  (MR/H 2014-2020/23 (3) 07/2017) oraz w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1145), prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12-250 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 5 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją „rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej aglomeracji Orzysz, wpłynęły 2 oferty, w tym 2  podlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Roman Stańczyk Ul. Koszarowa 15; 11 – 500 Giżycko

Streszczenie złożonych ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Kryterium cena – 90 pkt.

Termin płatności – 10 pkt.

Łączna ilość punktów

1

Pracowania Obsługi Inwestycji i BHP

Inż., Stanisław Sobolewski

Ul. Kajki 1 lok. 4A; 19  -300 Ełk

Oferta odrzucona

2

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „B.M.” Beata Moszyk

Ul. Różana 4; 11 – 500 Wilkasy

Oferta odrzucona

3

Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Roman Stańczyk

Ul. Koszarowa 15

11 – 500 Giżycko

90,00 pkt.

10 pkt.

90pkt.

4

Biuro Projektów inżynieryjnych
Sp. z o.o. Sp. K

Ul. Osuchowskiego 15

12 – 100 Szczytno

67,78 pkt.

10 pkt.

77,78 pkt.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 25 wrz 2019 13:56
Data opublikowania: środa, 25 wrz 2019 13:58
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 22384 razy