Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu Sp. z o.o.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dokonał następującej zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ poprzez:

- zmianę załącznika nr 9 do SIWZ - wzór umowy, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji.

 

Załączniki:

- załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy (zmieniony)

 

Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 7 kwietnia 2016 r. o godzinie 12:00.

 

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 6 kwi 2016 08:35
Data opublikowania: środa, 6 kwi 2016 08:38
Opublikował(a): Grzegorz Sobotka
Zaakceptował(a): Grzegorz Sobotka
Artykuł był czytany: 1759 razy