Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Niniejszy plan połączenia spółek został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych [dalej: k.s.h.], w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Orzyszu uchwały nr XXVI/186/20 z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych.

W celu uproszczenia zarządzania spółkami, a zarazem zmniejszenia kosztów zarządzania w obu spółkach i osiągnięcia efektu synergii, spółki zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przejęcie całego majątku ZEC, jako spółki przejmowanej przez ZUK, jako spółką przejmującą.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 31 mar 2021 12:19
Data opublikowania: środa, 31 mar 2021 12:23
Opublikował(a): Grzegorz Sobotka
Zaakceptował(a): Grzegorz Sobotka
Artykuł był czytany: 75 razy