Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZUK Orzysz Sp. z o.o. zaprasza ponownie do złożenia oferty cenowej na wykonanie otworu studziennego.

2016-08-24 14:28 - Dodanie nowej wiadomości: ZUK OrzyszSp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie otworu studziennego.

2016-09-01 08:52 - Edycja wiadomości ZUK Orzysz Sp. z o.o. zaprasza ponownie do złożenia oferty cenowej na wykonanie otworu studziennego.

2016-09-01 09:43 - Edycja wiadomości ZUK Orzysz Sp. z o.o. zaprasza ponownie do złożenia oferty cenowej na wykonanie otworu studziennego.

2016-09-01 09:44 - Edycja wiadomości ZUK Orzysz Sp. z o.o. zaprasza ponownie do złożenia oferty cenowej na wykonanie otworu studziennego.

Przejdź do wiadomości