Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

na dostawę materiałów budowlanych na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej PZP

Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego na dostawę materiałów budowlanych na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP dokonuje unieważnienia postępowania przetargowego, gdyż oferta z najniższą ceną – 291 281,38  zł brutto złożona przez OKOŃ Grup Rafał Okuniewski; Ul. Giżycka 13; 12 – 250 Orzysz przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 147 600 zł brutto zł brutto, jednocześnie Zamawiający informuje, że nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Data powstania: czwartek, 8 lut 2018 10:37
Data opublikowania: czwartek, 8 lut 2018 10:38
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 13115 razy