Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu przetargowym na dostawę materiałów budowlanych

Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
na postępowaniu przetargowym na dostawę materiałów budowlanych, w wyznaczonym terminie zostały złożone 4 oferty, w tym żaden wykonawca nie  podlegający wykluczeniu i 1 oferta podlegająca odrzuceniu.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017r poz. 1579 ze zm.) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę ARMATURA DOBROWOLSKI 
ul. Towarowa 5 Sklep Hydrauliczno  – Elektryczny 10 – 416 Olsztyn  ODDZIAŁ PISZ Ul. Gdańska 16L; 12 – 200 Pisz  za cenę  –101 309,15 zł brutto

 

Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w bilansie przyjętych kryteriów.

 

Streszczenie złożonych ofert.

 

LP

Nazwa i adres wykonawcy

kryterium cena 60%

Czas dostawy 40%

SUMA

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe DOM spółka jawna

Ul. Ełcka 25

12 – 250 Orzysz

Oferta odrzucona

2.

ARMATURA DOBROWOLSKI
Sklep Hydrauliczno  – Elektryczny
 ul. Towarowa 5

10 – 416 Olsztyn

ODDZIAŁ PISZ

Ul. Gdańska 16L; 12 – 200 Pisz

60,00 pkt.

40,00 pkt.

100,00 pkt.

3.

Sklep Hydrauliczno – Elektryczny

Instalatorstwo Sanitarne i wodne

Adam Borchet

Ul. Ełcka 7/10

12 – 250 Orzysz

35,03 pkt.

10,00 pkt.

45,03 pkt.

4.

OKOŃ Grup

Rafał Okuniewski

Ul. Giżycka 13

12 – 250 Orzysz

49,48 pkt.

40,00 pkt.

89,48 pkt.

W procedurze nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Postponowania nie unieważniono.

Data powstania: piątek, 23 lut 2018 09:21
Data opublikowania: piątek, 23 lut 2018 09:22
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 19638 razy