Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w Zadaniu nr 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grądy – gmina Orzysz

Informuję, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
 w Zadaniu nr 3  - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grądy – gmina Orzysz w wyznaczonym terminie zostało złożonych  11 ofert, w tym 7 podlegających odrzuceniu, a wykonawca wykluczeniu .

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2018r poz. 1986 ze zm.) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę PBO Kazimierz Karwowski Ul. Polna 2a; 19 – 500 Gołdap  za cenę  –525 210,00 zł brutto

 

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Cena – 60%

Termin realizacji – 20%

Warunki płatności- 20%

SUMA  

1

PBO Kazimierz Karwowski

Ul. Polna 2a

19 – 500 Gołdap

60,00 pkt.

20,00 pkt.

20,00 pkt.

100,00 pkt.

2

DSE-PRODUKCJA HANDEL USŁUGI

Robert Wołosiewicz

Ul. Rezydencka 32

Porosły

16 – 070 Choroszcz

Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP

3

KONSORCJUM:

Lider:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska

Ul. Robotnicza 6

19 – 200 Grajewo

Członek:

DRYLBUD Usługi sanitarne i budowlane Robert Dryl

Ul. Leśna 25

18 – 106 Turośń Kościelna

Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP

4

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA W WODĘ „WODROL – OLSZTYN”

W DYWITACH Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11 – 001 Dywity

Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP

5

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. ul. Noniewicza 85C, 16 – 400 Suwałki

Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP

6

PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT Ryszard Pawlukanis

Ul. Suwalska 16

19- 500 Gołdap

46,07 pkt.

20,00 pkt.

20,00 pkt.

86,07 pkt.

7

Pracownia Usług Inżynierskich

Przygoda Tomasz

Ul. M. Konopnickiej 6/3

12 – 200 Pisz

Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP

8

ZAKŁAD USŁUG WODNO – MELIORACYJNYCH SP.J.

W. Olszewski; D. Zagożdżon

Nowe Gizewo 9

12 – 100 Szczytno

57,68 pkt.

20,00

20,00

97,68

9

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe RABA

l. Radziej, R. G. Bartoszewicz Sp. J.
ul. Kolejowa nr 10
16 – 420 Raczki

Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP

10

Masz-bud KUDYK

Ul. Przemysłowa 3

11 – 500 Giżycko

Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP

11

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracji „PEKUM” Sp. z o.o.

Lubelska 37,
10 – 408 Olsztyn

32,08 pkt.

10,00 pkt.

20,00 pkt.

62,08 pkt.

 

W procedurze nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Postponowania nie unieważniono.

Z postępowania na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP odrzucono 7 ofert.

 

Data powstania: poniedziałek, 22 lip 2019 14:58
Data opublikowania: poniedziałek, 22 lip 2019 15:00
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 6672 razy