Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w Zadaniu nr 1 - Budowa wodociągu i kanalizacji Sanitarnej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Mikosze w Gminie Orzysz

Informuję, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
 w Zadaniu nr 1  - Budowa wodociągu i kanalizacji Sanitarnej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Mikosze w Gminie Orzysz w wyznaczonym terminie zostało złożonych  9 ofert, w tym 5 podlegające odrzuceniu, a 1 wykonawca wykluczeniu .

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2018r poz. 1986 ze zm.) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę PBO Kazimierz Karwowski Ul. Polna 2a; 19 – 500 Gołdap  za cenę  –1 697 400,00 zł brutto

 

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Cena – 60%

Termin realizacji – 20 %

Warunki płatności – 20%

Łączna punktacja  

1

PBO Kazimierz Karwowski

Ul. Polna 2a

19 – 500 Gołdap

60,00 pkt.

20,00 pkt.

20,00 pkt.

100,00 pkt.

2

KONSORCJUM:

Lider:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe UNIROL

Dorota Kulikowska

Ul. Robotnicza 6

19 – 200 Grajewo

Członek:

DRYLBUD Usługi sanitarne i budowlane Robert Dryl

Ul. Leśna 25

18 – 106 Turośń Kościelna

Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP

3

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA W WODĘ „WODROL – OLSZTYN”

W DYWITACH Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23

11 – 001 Dywity

Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP

4

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. ul. Noniewicza 85C,16 – 400 Suwałki

Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP

5

PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT Ryszard Pawlukanis

Ul. Suwalska 16

19- 500 Gołdap

58,05 pkt.

20,00 pkt.

20,00 pkt.

99,05 pkt.

6

ZAKŁAD USŁUG WODNO – MELIORACYJNYCH SP.J.

W. Olszewski; D. Zagożdżon

Nowe Gizewo 9

12 – 100 Szczytno

57,83 pkt.

20,00 pkt.

20,00 pkt.

97,83 pkt.

7.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe RABA

l. Radziej, R. G. Bartoszewicz Sp. J.
ul. Kolejowa nr 10
16 – 420 Raczki

Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP

8.

Masz-bud KUDYK

Ul. Przemysłowa 3

11 – 500 Giżycko

Wykluczenie na podstawie  art. 24. ust. 1 pkt.  12 PZP  oraz odrzucenie podlegają Państwo wykluczeniu, a oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 4 PZP

9

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracji „PEKUM” Sp. z o.o.

Lubelska 37, 10 – 408 Olsztyn

48,70 pkt.

10,00 pkt.

20,00 pkt.

78,70 pkt.

 

 

W procedurze nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Postponowania nie unieważniono.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 2 sie 2019 12:35
Data opublikowania: piątek, 2 sie 2019 12:37
Data edycji: piątek, 2 sie 2019 12:42
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 6385 razy
Ilość edycji: 1