Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

w postępowaniu przetargowym dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego o masie całkowitej do 3,5 ton

Informuję, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego o masie całkowitej do 3,5 ton w wyznaczonym terminie została złożona 1 oferta, Wykonawca nie podlegający wykluczeniu i oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018r poz. 1986 ze zm.) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę TRANS – AUTO Sp. z o.o.  Ul. Łukasiewicza 1; 19 – 300 Ełk za cenę  –143 913,85 zł brutto.

 

Streszczenie złożonych ofert

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Cena – 60%

Dodatkowe parametry – 40%

Łącznie

1

TRANS – AUTO Sp. z o.o.

Ul. Łukasiewicza 1

19 – 300 Ełk

60,00 pkt.

40,00 pkt.

100,00 pkt.

 

W procedurze nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Postponowania nie unieważniono.

Z postępowania nie odrzucono oferty

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 26 sie 2019 11:38
Data opublikowania: poniedziałek, 26 sie 2019 11:39
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 6260 razy