Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na udzielenie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji dofinansowanej ze środków z PROW 2014-2020 pn. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z HYDROFORNIĄ W M. DĄBRÓWKA GMINA ORZYSZ

Informuję, że w procedurze prowadzonej w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie
z rozdziałem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020  oraz art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12-250 Orzysz, ul. Wyzwolenia 5 na udzielenie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji dofinansowanej ze środków z PROW 2014-2020 pn. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
I KANALIZACYJNEJ WRAZZ PRZYŁĄCZAMI ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z HYDROFORNIĄ W M. DĄBRÓWKA GMINA ORZYSZ
zostały złożone
3 oferty,  w tym 1 podlegająca odrzuceniu.

 

Wybrano ofertę złożona przez Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział w Olsztynie Ul. Dąbrowszczaków 21 10 – 540 Olsztyn, która zaoferowała 1,50 punkty procentowe marży w stosunku rocznym

Streszczenie złożonych ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Kryterium cena

1

Warmińsko – Mazurski

Bank Spółdzielczy z siedziba w Piszu

Ul. Gizewiusza 2A

Oddział w Orzyszu

12 – 250 Orzysz

Ul. Giżycka 3A

63,89 pkt.

2

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Olsztynie

Ul. Dąbrowszczaków 21

10 – 540 Olsztyn

100 pkt

Data powstania: środa, 12 lip 2017 11:29
Data opublikowania: środa, 12 lip 2017 11:31
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 15641 razy