Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu przetargowym na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2017r poz. 1579) informuję, że Zamawiający – Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu  Sp.
 z o.o. na realizację budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz zamierza przeznaczyć kwotę – 3 874 501,00 zł brutto, w tym

  1. Zadanie 1 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami w m. Dąbrówka w gminie Orzysz – 2 534 160 zł brutto.
  2. Zadanie nr 2 - Oczyszczalnia ścieków w m. Dąbrówka – 551 050,60 zł brutto.
  3. Zadanie nr 3 Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m, Dąbrówka Gmina Orzysz 791 429,60 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły:

  1. Zadanie 1 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami w m. Dąbrówka w gminie Orzysz – 6 ofert.
  2. Zadanie nr 2 - Oczyszczalnia ścieków w m. Dąbrówka –  3 oferty
  3. Zadanie nr 3 Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m, Dąbrówka Gmina Orzysz - 2 oferty.

 

Streszczenie złożonych ofert na zadanie nr 1 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami w m. Dąbrówka w gminie Orzysz

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Cena w PLN brutto

Termin realizacji

Warunki płatności

Termin gwarancji

Kryterium społeczne

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

Karwowski – Lipa spółka jawna w Gołdapi

Ul. Polna 2a

19 – 500 Gołdap

2 479 680,00zł brutto

30.12.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

 80 miesięczna gwarancja  za wady na zrealizowany przedmiot umowy, liczona od dnia odbioru końcowego

- 2 osoby bezrobotne

- Przynajmniej 2 osoby do 30. roku życia posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

- Przynajmniej 2 osoby po ukończeniu 50. roku życia posiadające status osób poszukujących pracy, bez zatrudnienia

2

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol – Olsztyn” w Dywitach SP. z o.o.

Ul. Spółdzielcza 23

11 001 Dywity

2 668 641,59

zł brutto

30.12.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

 80 miesięczna gwarancja  za wady na zrealizowany przedmiot umowy, liczona od dnia odbioru końcowego

1 osobę bezrobotne

Przynajmniej 2 osoby niepełnosprawne

1 osobę do 30. roku życia posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

1 osobę po ukończeniu 50. roku życia posiadające status osób poszukujących pracy, bez zatrudnienia;

3

PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT

Ryszard Pawlukanis

Ul. Suwalska 16

19 – 500 Gołdap

2 398 500 zł brutto

30.12.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

 80miesięczna gwarancja  za wady na zrealizowany przedmiot umowy, liczona od dnia odbioru końcowego

2 osoby bezrobotne

Przynajmniej 2 osoby niepełnosprawne

Przynajmniej 2 osoby do 30. roku życia posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

Przynajmniej 2 osoby po ukończeniu 50. roku życia posiadające status osób poszukujących pracy, bez zatrudnienia

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Józef Gajek

Nowa Wieś Ełcka

Kard. Wyszyńskiego 12

19 – 300 Ełk

2 543 162,12 zł brutto

30.12.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

 80 miesięczna gwarancja  za wady na zrealizowany przedmiot umowy, liczona od dnia odbioru końcowego

2 osoby bezrobotne

1 osobę niepełnosprawne

1 osobę do 30. roku życia posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

Przynajmniej 2 osoby po ukończeniu 50. roku życia posiadające status osób poszukujących pracy, bez zatrudnienia;

5

masz-bud Kudyk

Ul. Przemysłowa 3

11 – 500 Giżycko

2 147 000,00

Zł brutto

30.12.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

72 miesięczna gwarancja  za wady na zrealizowany przedmiot umowy, liczona od dnia odbioru końcowego

2 osoby bezrobotne

 

6

KONSORCJUM:

LIDER:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A.

Ul. Piaskowa 7

16 400 Suwałki

Członek:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Spółka z o.o.

Ul. Noniewicza 85c lok. 18

16 – 400 Suwałki

3 372 660,00

Zł brutto

30.12.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

80 miesięczna gwarancja  za wady na zrealizowany przedmiot umowy, liczona od dnia odbioru końcowego

1 osobę bezrobotną

2 osoby bezrobotne

Przynajmniej 2 osoby do 30. roku życia posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

Przynajmniej 2 osoby po ukończeniu 50. roku życia posiadające status osób poszukujących pracy, bez zatrudnienia


Streszczenie złożonych ofert na zadanie nr 2
Oczyszczalnia ścieków w m. Dąbrówka

 

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Cena w PLN brutto

Termin realizacji

Warunki płatności

Termin gwarancji

 

1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

Karwowski – Lipa spółka jawna w Gołdapi

Ul. Polna 2a

19 – 500 Gołdap

542 430,00zł brutto

30.12.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

 80 miesięczna gwarancja  za wady na zrealizowany przedmiot umowy, liczona od dnia odbioru końcowego

- 2 osoby bezrobotne

- Przynajmniej 2 osoby do 30. roku życia posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

2

PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT

Ryszard Pawlukanis

Ul. Suwalska 16

19 – 500 Gołdap

755220 zł brutto

30.12.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

 80miesięczna gwarancja  za wady na zrealizowany przedmiot umowy, liczona od dnia odbioru końcowego

2 osoby bezrobotne

Przynajmniej 2 osoby niepełnosprawne

Przynajmniej 2 osoby do 30. roku życia posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

Przynajmniej 2 osoby po ukończeniu 50. roku życia posiadające status osób poszukujących pracy, bez zatrudnienia

3

KONSORCJUM:

LIDER:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A.

Ul. Piaskowa 7

16 400 Suwałki

Członek:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Spółka z o.o.

Ul. Noniewicza 85c lok. 18

16 – 400 Suwałki

711 391,35

Zł brutto

30.12.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

80 miesięczna gwarancja  za wady na zrealizowany przedmiot umowy, liczona od dnia odbioru końcowego

1 osobę bezrobotną

2 osoby bezrobotne

Przynajmniej 2 osoby do 30. roku życia posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

Przynajmniej 2 osoby po ukończeniu 50. roku życia posiadające status osób poszukujących pracy, bez zatrudnienia

 

Streszczenie złożonych ofert na zadanie nr 3 Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m, Dąbrówka Gmina Orzysz

 

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Cena w PLN brutto

Termin realizacji

Warunki płatności

Termin gwarancji

Kryterium społeczne

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

Karwowski – Lipa spółka jawna w Gołdapi

Ul. Polna 2a

19 – 500 Gołdap

1 164 810,00zł brutto

28.02.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

 80 miesięczna gwarancja  za wady na zrealizowany przedmiot umowy, liczona od dnia odbioru końcowego

- 2 osoby bezrobotne

- Przynajmniej 2 osoby do 30. roku życia posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

- Przynajmniej 2 osoby po ukończeniu 50. roku życia posiadające status osób poszukujących pracy, bez zatrudnienia

2

PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT

Ryszard Pawlukanis

Ul. Suwalska 16

19 – 500 Gołdap

816 720,00

 zł brutto

28.02.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

 80miesięczna gwarancja  za wady na zrealizowany przedmiot umowy, liczona od dnia odbioru końcowego

2 osoby bezrobotne

Przynajmniej 2 osoby niepełnosprawne

Przynajmniej 2 osoby do 30. roku życia posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

Przynajmniej 2 osoby po ukończeniu 50. roku życia posiadające status osób poszukujących pracy, bez zatrudnienia

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 3 lis 2017 13:47
Data opublikowania: piątek, 3 lis 2017 13:49
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 14510 razy