Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu przetargowym na część 3 - Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m, Dąbrówka Gmina Orzysz

Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
na część 3 Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m, Dąbrówka Gmina Orzysz, w wyznaczonym terminie zostały złożone 2 oferty, w tym żaden wykonawca nie podlegający wykluczeniu i żadna nie  oferta podlegająca odrzuceniu.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT  Ryszard Pawlukanis Ul. Suwalska 16 19 – 500 Gołdap za cenę  –816 720,00,00  brutto.

Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w bilansie przyjętych kryteriów.

Streszczenie złożonych ofert.

LP

Nazwa i adres wykonawcy

kryterium cena 60%

okres gwarancji – 32%

Aspekty społeczne – zatrudnienie – 8%

SUMA

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

Karwowski – Lipa spółka jawna w Gołdapi

Ul. Polna 2a; 19 – 500 Gołdap

42,07 pkt.

32,00 pkt.

6,00 pkt.

80,07 pkt.

3

PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT

Ryszard Pawlukanis

Ul. Suwalska 16; 19 – 500 Gołdap

60,00 pkt.

32,00 pkt.

8,00 pkt.

100,00 pkt.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 lis 2017 14:08
Data opublikowania: piątek, 10 lis 2017 14:10
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 14220 razy