Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu przetargowym na część 1 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami w m. Dąbrówka w gminie Orzysz

Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
na część 1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami w m. Dąbrówka w gminie Orzysz , w wyznaczonym terminie zostało złożonych 6 oferty, w tym żaden wykonawca nie  podlegający wykluczeniu i 1 oferta podlegająca odrzuceniu.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017r poz. 1579) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT  Ryszard Pawlukanis ul. Suwalska 16 19 – 500 Gołdap za cenę  –2 398 500,00  brutto.

 

Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w bilansie przyjętych kryteriów.

 

Streszczenie złożonych ofert.

LP

Nazwa i adres wykonawcy

kryterium cena 60%

okres gwarancji – 32%

Aspekty społeczne – zatrudnienie – 8%

SUMA

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

Karwowski – Lipa spółka jawna w Gołdapi

Ul. Polna 2a; 19 – 500 Gołdap

51,95 pkt.

32,00 pkt.

6,00 pkt.

89,95 pkt.

2

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa
w Wodę „Wodrol – Olsztyn” w Dywitach SP.
 z o.o. Ul. Spółdzielcza 23; 11 001 Dywity

48,27 pkt.

32,00 pkt.

5,00 pkt.

85,27 pkt.

3

PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT

Ryszard Pawlukanis

Ul. Suwalska 16; 19 – 500 Gołdap

53,71 pkt.

32,00 pkt.

8,00 pkt.

93,71 pkt.

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Józef Gajek

Nowa Wieś Ełcka

Kard. Wyszyńskiego 12;  19 – 300 Ełk

50,65 pkt.

32,00 pkt.

6,00 pkt.

88,65 pkt.

5

masz-bud Kudyk

Ul. Przemysłowa 3; 11 – 500 Giżycko

60,00 pkt.

16,00 pkt.

2,00 pkt.

78,00 pkt.

6

KONSORCJUM:

LIDER:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A.

Ul. Piaskowa 7; 16 400 Suwałki

Członek:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Spółka z o.o.

Ul. Noniewicza 85c lok. 18; 16 – 400 Suwałki

Oferta odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP

 

Data powstania: piątek, 10 lis 2017 14:31
Data opublikowania: piątek, 10 lis 2017 14:35
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Sobotka
Artykuł był czytany: 11345 razy