Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu przetargowym na część 2 - Oczyszczalnia ścieków w m. Dąbrówka

Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
na część 2 Oczyszczalnia ścieków w m. Dąbrówka, w wyznaczonym terminie zostały złożone 3 oferty, w tym żaden wykonawca nie  podlegający wykluczeniu i 1 oferta podlegająca odrzuceniu.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017r poz. 1579 ze zm.) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego  Karwowski – Lipa spółka jawna w Gołdapi; Ul. Polna 2a; 19 – 500 Gołdap 19 – 500 Gołdap za cenę  – 542 430,00 zł brutto.

 

Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w bilansie przyjętych kryteriów.

 

Streszczenie złożonych ofert.

LP

Nazwa i adres wykonawcy

kryterium cena 60%

okres gwarancji – 32%

Aspekty społeczne – zatrudnienie – 8%

SUMA

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

Karwowski – Lipa spółka jawna w Gołdapi

Ul. Polna 2a; 19 – 500 Gołdap

60,00 pkt.

32,00 pkt.

4,00 pkt.

96,00 pkt.

2

PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT

Ryszard Pawlukanis

Ul. Suwalska 16; 19 – 500 Gołdap

43,09 pkt.

32,00 pkt.

8,00 pkt.

83,09 pkt.

3

KONSORCJUM:

LIDER:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A.

Ul. Piaskowa 7; 16 400 Suwałki

Członek:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Spółka z o.o.

Ul. Noniewicza 85c lok. 18; 16 – 400 Suwałki

Oferta odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 8 gru 2017 09:46
Data opublikowania: piątek, 8 gru 2017 09:47
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 11197 razy